Nyt EU lovkrav træder i kraft pr. 15/2-16

ODR (Online Dispute Resolution) er EU's nye online klageportal der skal sikre forbrugerene samt at forenkle eventuelle konflikter / uenigheder mellem virksomheder og forbrugere.

 

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse som er admin@kahsa.dk